Măsura 3 – Grantul de investitii pentru firme

Măsura 3 – Grantul de investitii pentru firme

Odata cu venirea pandemiei Covid, măsurile date de ordonanța de urgență au afectat activitatea firmelor din România. Drept urmare, ca măsură de relansare a economiei, Guvernul României vine în ajutor cu Grantul 3 de investiții lansat pe 3 decembrie 2020 și deschis pentru depunerea proiectelor până pe 29 ianuarie 2021. Conform OUG 130/2020, bugetul total este de 550 milioane de euro, și ghidului solicitantului este realizat de Ministerul Fondurilor Europene pentru Ministerul Economiei.

Indiferent că dorești să vă dezvoltați bussiness-ul sau pur și simplu doriți să vă diversificați produsele sau serviciile firmei, prin Măsura 3 de investiții puteți beneficia de o sumă cuprinsă între 50.000 și maxim 200.000 de euro, sumă total nerambursabilă.

Condițiile care trebuie indeplinite, cumulativ, de compania dvs. ca sa poata accesa aceste granturi pentru investii sunt următoarele: 

 1. A avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum 1 an înaintea depunerii cererii de finanțare
 2. A înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare
 3. Se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului
 4. Realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de investiții, (anexa 1) în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea
 5. Dispune de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea în regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru locația implementării în regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare
 6. Se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat. 
 7. Nu era în dificultate la 31 decembrie 2019
 8. Nu depăşeste plafonul de 800.000 Euro.

La înscriere, pentru a obține punctaj maxim trebuie să țineți cont de următoarele aspecte:

 • Un prim criteriu de departajare este cofinanțarea investițiilor din resurse proprii. (București și Ilfov : 30–45%, celelalte regiuni ale țarii: 15-30%)
 • Finanțarea obținută reprezintă de 3 ori profitul obținut în anul 2019, adică dacă profitul dvs a fost 50.000 euro, suma obținută va fi de 150.000 euro.
 • Rata internă de rentabilitate sau rata de performantă a proiectului (calculul RIR) <5%

Cheltuielile eligibile Măsurii 3 din granturile de investiții sunt:

 1. Cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare; 
 2. Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență; 
 3. Cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activități.

Daca aveți nevoie de ajutor și suport în accesarea acestor fonduri, echipa SDS Group vă sare în ajutor! Scrieți-ne pe office@sdsgroup.ro sau contactați-ne accesând secțiunea contact de pe site-ul nostru www.sdsgroup.ro!