Termeni si conditii

Bine ați venit!

Site-ul www.sdsgroup.ro , proprietatea SDS GROUP furnizează servicii afectate de termeni, înștiintări și condiții definite prin acest Acord. Suplimentar, cei ce aleg să folosească serviciile noastre sunt supusi regulilor, politicilor, termenilor si conditiilor aplicabile acestor servicii, acestea fiind incorporate in Acord. SDS GROUP iși rezervă dreptul de a schimba prevederile acestui Acord în orice moment. Accesarea, navigarea sau folosirea în orice mod acestui Site indică acordul pentru toate prevederile Acordului, deci vă rugăm să citiți acest Acord cu atenție înainte de a proceda.

Folosirea site-ului www.sdsgroup.ro

Reproducerea, distribuirea, afișarea, vânzarea, închirierea, trasmiterea, crearea de lucrări derivative prin traducerea, modificarea, inversarea, dezasamblarea, sumarizarea sau exploatarea acestui Site sau în orice proporție a lui este interzisă cu excepția obținerii unei permisiuni scrise. SDS GROUP permite printarea, copierea, descărcarea sau depozitarea temporară a unor extrase de pe site pentru informarea personală a Clientului. Este interzisă orice folosire în scopuri comerciale a informațiilor furnizate pe Site și folosirea acestui Site în beneficiul altei companii cu excepția primirii unui acord scris din partea noastră. SDS GROUP iși rezervă dreptul de a refuza furnizarea serviciilor site-ului, a anula comenzi, acestea fiind facute la discreția proprietarului, incluzând, dar fără să se limiteze, situația în care considerăm că acțiunile unui client incalcă legea, Acordul, sau contravin Politicilor companiei.

Opiniile și comentarile

Cu excepția situațiilor mentionate pe Site sau în Acord, orice mesaj, postare pe Site și/sau către SDS GROUP devine proprietatea exclusivă SDS GROUP , incluzând fără limitare întrebări, sugestii, aprecieri, comentarii, idei, tehnici, know-how sunt tratate ca fiind neconfidențiale și fără proprietar și având titlu gratuit, nelimitat în timp sau ca locație, irevocabil, transferabil în folosirea, publicarea, copierea, distribuirea, punerea în aplicare, crearea de lucrări derivative, adaptarea, modificarea, traducerea și orice altă acțiune relativă la acestea. Adițional drepturilor cu privire la Trimiteri, odată cu postarea comentariilor, recenziilor sau altui conținut pe Site, Clientul acordă SDS GROUP dreptul de folosire a numelui înscris în conexiune cu orice comentariu, recenzie sau alt conținut. Clientul garantează că respectivele comentarii, recenzii sau conținut nu afectează sau încalcă drepturile oricărui tert. Clientul nu va folosi o adresă de email falsă, nu va pretinde o altă identitate și nu va însela SDS GROUP sau terțiii cu privire la originea oricăror Trimiteri sau Conținut. SDS GROUP poate, dar nu va fi obligată, sa scoată sau editeze orice Trimiteri (incluzând comentarii sau recenzii) pentru oricare motiv.

Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Denumirea si logo-ul sunt mărci înregistrate. Întreg Conținutul Site-ului, adică textele, desenele, grafica, butoanele, fișierele audio, video și/sau alt format și programarea aparțin exclusiv SDS GROUP. Aranjarea, poziționarea, împărțirea, ansamblul elementelor parte a Conținutului acestui Site aparțin exclusiv SDS GROUP. Acestea și Conținutul sunt protejate de legea română și legile internaționale ale copyrightului. www.sdsgroup.ro, SDS GROUP și alte logouri, mărci comerciale, slogane, nume comerciale sunt mărci ale SDS GROUP, asociaților sau partenerilor ei și folosirea acestora făra acord scris este strict interzisă. Este interzisă folosirea oricărei marci în oricare manieră care ar crea confuzie, discreditare, desconsiderare a SDS GROUP. În cazul în care un Client consideră că Site-ul sau un Conținut expediat prin orice mijloc de catre SDS GROUP , violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze SDS GROUP conform datelor de contact, astfel încât SDS GROUP să poată lua o decizie în cunoștința de cauză.

Răspundere și precizări juridice

SDS GROUP avertizează în mod expres asupra tuturor responsabilităților la prevederile prezentului Acord și a Termenilor Contractuali cu privire la operarea acestui site și cu privire la orice acțiune întreprinsă sau neîntreprinsă bazată pe oricare din informațiile furnizate pe acest site sau prin intermediul acestuia. SDS GROUP și furnizorii menționați în site, nu vor fi răspunzători pentru daunele directe, indirecte, prejudicii și penalități reieșite din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a acestui site. Acest site poate conține erori, inadverțente, omisiuni, greșeli și erori tipografice. Pozele produselor sunt informative și nu constituie obligație contractuală. Raspunderea SDS GROUP pentru orice daune, prejudicii și penalități, indiferent de fundamentarea acțiunii, este limitată la valoarea sumelor primite în luna respectivă de la Client, lună ce precedă pretinsul act care ar naste răspunderea SDS GROUP.

Următoarele acțiuni sau tentative de fraudare a Siteului SDS GROUP vor determina punerea în mișcare a cercetării penale împotriva celor responsabili: de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin orice metodă, de a altera sau altfel modifica conținutul siteului sau Conținutului expediat prin orice metodă de către SDS GROUP către Client, de a afecta performanțele serverului/ serverelor pe care rulează site-ul, de a accesa sau a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de catre SDS GROUP către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului. Clientul este de acord că orice încălcare sau tentativă de încălcare a acestui Acord este inadecvată și răspunde fată de Vânzător adițional față de daunele legale. Vânzătorul este îndreptățit să primească de la respectivul Client toate sumele cu privire la tratarea încălcării / tentativei de încălcare, inclusiv, fără limitare, cheltuielile cu avocații.

Erori tipografice

În cazul în care considerați că anumite informații conțin erori sau prezentările sunt inexacte vă rugăm ne comunicați acest lucru la adresa de email office@sdsgroup.ro pentru a face corecturile necesare.

În ciuda eforturilor noastre ca toate preturile sa fie corecte poate exista un numar mic de produse ce au prețuri gresite. În situația în care un produs este listat la un preț incorect sau având informații incorecte datorate fie unei greșeli tipografice sau unor informații greșite primite de la furnizorii noștrii, SDS GROUP are dreptul să refuze sau să anuleze orice comenzi plasate pentru produsul respectiv. Vânzătorul are dreptul să refuze sau să anuleze orice astfel de comenzi chiar în situația în care acestea au fost deja achitate, SDS GROUP rambursând clientului în termen de o zi întreagă suma aferentă comenzii refuzate sau anulate.

Legea aplicabilă – jurisdicția

Prezentul Acord este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecatorești române competente.

Clientul este de acord că indiferent de orice prevedere, orice pretenție sau cauză a actiunii ce ar izvori din aceasta , în legatura sau în conexiune cu Site-ul sau acest Acord trebuie să fie introdusă în termen de un an de la nașterea cauzei, altfel fiind tardivă.

Definiții

Site – site-ul www.sdsgroup.ro

Client – orice persoană care accesează sau utilizează site-ul www.sdsgroup.ro

Conținut – Textele, desenele, grafica, butoanele, fișierele audio, video și/sau alt format prezente pe Site și programarea
SDS GROUP – S.D.S. GROUP SRL

Trimiteri – orice mesaj, postare pe Site si/sau catre SDS GROUP