Instruire utilizatori

Instruire personal

Dupa punerea in functiune sau la un termen convenit cu beneficiarul se va efectua instruirea personalului care va deservi echipamentele. Simultan cu instruirea personalului se vor preda catre beneficiar cartile tehnice originale ale echipamentelor, precum si traducerile in limba romana. Astfel, utilizatorii trebuie sa cunoasca modul corect de exploatare, operatiile de intretinere curenta sau modul de remediere a unor defectiuni uzuale sau previzibile.

Instruire personal

Instruire personal

Instruire personal

In cazul echipamentelor complexe (de exemplu, cuptoare cu convectie), se poate asigura un training specializat cu un bucatar. Acesta poate efectua atat un training din punct de vedere tehnologic, cat si exercitii practice care sa demonstreze potentialul maxim al acestor echipamente.